Contact

De signalen van een traumaband

Traumabinding, een woord dat ons meeneemt naar de schaduwkant van menselijke relaties, is niet beperkt tot de vier muren van gijzelingssituaties. Het sluipt in relaties, ongeacht de vorm - of het nu liefde, vriendschap, familie, of werk betreft.

 

Wat is traumabinding?

Traumabinding, vaak aangeduid als "traumabonding", te vergelijken met het "Stockholm-syndroom", gaat verder dan de kenmerkende kenmerken van een ongezonde relatie. Het weeft een web waarin slachtoffers en daders door diepe emotionele banden met elkaar verbonden zijn, een complexe dans van pijn en genegenheid.

Slachtoffers ervaren een mix van affectie en misbruik die de band versterkt, vaak zodanig dat het voor het slachtoffer moeilijk wordt om de relatie als destructief te herkennen. Maar waarom voelen de slachtoffers zich zo onlosmakelijk verbonden met hun misbruikers?

 

Symptomen van traumabinding
  • Verstoorde waarneming: De perceptie van wat als 'normaal' wordt beschouwd, kan worden vertroebeld. Misbruik kan verward worden met liefde, en gewelddadige handelingen kunnen worden gerationaliseerd of geminimaliseerd.

  • Tegenstrijdige gevoelens: Er is een innerlijk conflict tussen het verlangen naar de misbruiker en het intrinsieke besef dat er iets fundamenteel mis is.

  • Angst om weg te gaan: Het beëindigen van de relatie roept vaak een intens gevoel van angst op, waarbij zorgen over het welzijn van de misbruiker de overhand kunnen hebben.

  • Twijfel over het misbruik: Het slachtoffer kan het misbruik bagatelliseren of zelfs de schuld op zich nemen.

Door al deze factoren wordt het ongelooflijk moeilijk voor slachtoffers om de destructieve patronen te herkennen, laat staan zich ervan los te maken.

 

De cruciale stap: verbreek de traumaband

Het doorbreken van de traumaband is een cruciale stap op weg naar heling en herstel. Zelfs met het bewustzijn van de destructiviteit van de band, is het losmaken ervan een emotioneel ontwrichtende ervaring. Waarom?

Omdat het verbreken van de traumaband vergelijkbaar is met het doorbreken van een verslaving. De verbinding met de misbruiker wordt een verslavende cyclus van pijn en kortstondige opluchting door sporadische momenten van genegenheid of kalmte (vaak aangeduid als 'love bombing').

 

Herstellen en helen: waarom nul contact noodzakelijk is

Om te herstellen, moet men de mogelijkheid voor verdere schade elimineren, en dat begint met het compleet verbreken van alle contact met de misbruiker.

  • Bescherming tegen verder misbruik: Elk contactmoment biedt een opening voor meer emotioneel of fysiek misbruik.

  • Ruimte voor Perspectief: Afstand creëert ruimte voor reflectie en begrip van de omvang van het misbruik zonder continue manipulatie.

  • Beëindiging van de Cyclus: Door het contact te verbreken, wordt de cyclische natuur van misbruik en verzoening doorbroken.

  • Eigenwaarde Heropbouwen: In de afwezigheid van voortdurende degradatie, kan men beginnen met het herbouwen van eigenwaarde en zelfrespect.

 Een pad van eigen liefde en zelfzorg

Heling van traumabinding vergt een immense hoeveelheid kracht, steun en geduld. Professionele hulp, een steunnetwerk en liefde voor jezelf vormen de basis voor herstel. Hoewel de reis moeilijk is, is het pad naar zelfliefde en respect essentieel voor een gezonde toekomst. Het is de beweging van het verbreken van ketens naar vrijheid, het loslaten van de pijn en het omarmen van een nieuw begin.

 

 

Ik begrijp je en ik geloof je!

XJJ

 
 
 

Het is tijd om actie te ondernemen,

om dingen anders te doen

Om de verandering te zijn zodat je de verandering kunt ervaren!

 

VERTEL MIJ MEER